Đại sứ tuyển dụng

XÁC MINH
Đại sứ tuyển dụng
Các đại sứ của VERILADY có thể giới thiệu cảm giác mặc thông qua SNS và các bài đăng trên blog, đồng thời hợp tác với các chiến dịch và quảng cáo sản phẩm mới.
Đối với các đại sứ của VERILADY, trang phục thời trang sẽ được giao miễn phí và các sự kiện đặc biệt sẽ được tổ chức♪ Hãy tham gia cùng chúng tôi để chúc mừng VERILADY!