Về Verilady

Mặc trang phục thời trang VERILADY và ​​khám phá con người mới của bạn!

Địa chỉ email: info@verilady.jp
Instagram: verilady_official

Tên trụ sở chính: Kind Lime Co., Ltd.
Địa chỉ: 3-1-18 Maruyamadai, thành phố Kawanishi, tỉnh Hyogo

Điện thoại: 050-3637-1553