Kế hoạch tặng quà đăng SNS

Phương pháp ứng dụng:

1. Đăng nguồn cấp dữ liệu video vẽ hoặc mặc đồ của bạn lên Instagram với chủ đề giới thiệu cách phối đồ và trang phục VERILADY . (gắn thẻ tài khoản chính thức)
*Đề cập đến @verilady_official kèm theo một hình ảnh và sử dụng thẻ bắt đầu bằng #verilady.

②Gửi ảnh chụp màn hình của bài đăng đến info@verilady.store.
* Đang chờ đăng công khai trong hơn một tuần.

hiện tại:

① Nhận thẻ quà tặng 300 yên chỉ bằng cách thông báo công khai bài đăng của bạn.
② Nếu bạn nhận được 50 lượt thích, bạn sẽ được hoàn lại 500 yên hoặc thẻ quà tặng 500 yên .
③ Nếu bạn nhận được 300 lượt thích, bạn sẽ được hoàn lại 1.500 yên hoặc thẻ quà tặng 1.500 yên .


* Thẻ quà tặng có thể được sử dụng cùng với phiếu giảm giá.
* Cần có tài khoản ngân hàng để hoàn tiền cho những người đã thanh toán tại cửa hàng tiện lợi.