Bấm vào đây để phiếu giảm giá

♥︎♥︎♥︎♥︎♥︎♥︎Mã phiếu giảm giá♥︎♥︎♥︎♥︎♥︎♥︎

・Giảm giá 500 yên (có sẵn khi mua từ 6.000 yên trở lên): VL500OFF


・Giảm giá 600 yên (có sẵn khi mua từ 7.000 yên trở lên): VL600OFF


・Giảm giá 700 yên (có sẵn khi mua từ 8.000 yên trở lên): VL700OFF


Vui lòng nhập mã phiếu giảm giá trên màn hình mua hàng và sử dụng nó.
(Không thể sử dụng cùng với phiếu giảm giá tự động áp dụng)

♥︎♥︎♥︎♥︎♥︎♥︎ ♥ ︎♥︎♥︎♥︎♥︎♥︎ ♥︎♥︎♥︎♥ ︎♥︎♥︎ ♥︎♥︎ ♥︎ ♥︎ ♥︎♥︎